Koncepcja książki

Czerwiec 21st, 2010

Analizując książkę pod kątem jej wydania w Wydawnictwie Złote Myśli – często odmawiając autorowi jej wydania – piszemy “brakuje przemyślanej/intrygującej koncepcji książki”. Co to oznacza i jak napisać książkę “dobrą koncepcyjnie”?

Koncepcja książki to wg mnie ciekawe ujęcie tematu, “coś”, co wyróżnia daną książkę od innych.

Posłużę się przykładami:

To dla mnie są pomysłowe ujęcia i są one konsekwentnie w tych książkach utrzymane.

Czytając taką publikację – widać jej sens, konsekwencję i każdy rozdział – nawiązuje do przemyślanej koncepcji.

To tak, jakby autor – zanim zacznie pisać książkę – wymyślił sobie koncepcję np. “napiszę książkę dla osób szydełkujących, ale w taki sposób, że w każdym rozdziale pokażę jak wykonać jeden element, a w ostatnim rozdziale podpowiem jak te elementy połączyć i wyjdzie… kapa na łóżko”.

Nie pisze więc kolejnej książkę, która na początku ma “kurs szydełkowania”, a później parę wzorów jak coś zrobić na szydełku.  :-)

Po prostu autor pisząc książkę z dobrze obmyśloną koncepcją od początku zakłada:

  • do kogo kieruje książkę
  • jak ciekawie i nietypowo rozplanować treści merytoryczne

I pisząc – pamięta o tym niemal przy każdym zdaniu – wówczas wyjdzie książka spójna kompozycyjnie, z przemyślaną koncepcją (szkieletem książki) i da się ją później łatwo komunikować (przedstawić) odbiorcy.

A książka spójna, dobrze promowana – się po prostu lepiej sprzedaje i zbiera lepsze oceny.

O opinię nt. koncepcji książki zapytałam także koleżankę z Działu Marketingu. Oto jak ona określiła czym jest koncepcja książki:

Można to przedstawić tak:

Kiedy piszesz książkę, powinieneś mieć w głowie jakąś jej koncepcję.

Koncepcję, czyli cel, w jakim ją piszesz i środki odpowiednio dobrane do osiągnięcia celu. Czytający musi widzieć kierunek, w jakim książka podąża.

Dobrze, żeby cel i spójne z nim środki (układ tekstu, jego styl) wyróżniały Twoją publikację od innych w tej chwili dostępnych. Wtedy koncepcja jest unikalna, a dla nas cenna, bo zwiastuje sprzedaż. Koncepcję widać też np. w zastosowaniu odpowiedniego rodzaju ilustracji, przykładów, danych. Dla przykładu książką bez koncepcji będzie przedruk informacji dostępnych w tej chwili np. w Internecie – zwykła, bezosobowa teoretyzująca formuła. Jeśli Twoja publikacja nie prezentuje intrygującego ujęcia, konsekwentnie przedstawianego w kolejnych jej elementach, to w naszym ujęciu będzie bez koncepcji, a przynajmniej “bez werwy”. :-)

Wyraźnie sprecyzowana i czytelna koncepcja jest zrozumiała po przejrzeniu książki, a nie wynika z opisu publikacji. Jeśli koncepcję dobrze “zmterializowano” w procesie pisania książki, to osoba czytająca publikację będzie w stanie określić koncepcję bez jej pierwotnego przedstawienia przez autora.

Wyraźnie sprecyzowana i czytelna koncepcja pozwala nam przygotować trafną i efektowną komunikację, bo jesteśmy w stanie wyróżnić i nazwać najistotniejszą wartość publikacji w działaniach promocyjnych – tak zwany Unique Selling Point. Na przykład: jedyna książka na rynku dla kobiet-motocyklistek albo: pierwsza książka dotycząca prania ręcznego łącząca w sobie formułę pamiętnika autora z poradnikiem. :) )

Kiedy piszesz książkę, powinieneś mieć w głowie jakąś jej koncepcję.
Koncepcję, czyli cel, w jakim ją piszesz i środki odpowiednio dobrane do
osiągnięcia celu. Czytający musi widzieć kierunek, w jakim książka podąża.
Dobrze, żeby cel i spójne z nim środki (układ tekstu, jego styl) wyróżniały
Twoją publikację od innych w tej chwili dostępnych. Wtedy koncepcja jest
unikalna, a dla nas cenna, bo zwiastuje sprzedaż. Koncepcję widać też np. w zastosowaniu odpowiedniego rodzaju ilustracji, przykładów, danych. Dla
przykładu książką bez koncepcji będzie przedruk informacji dostępnych w tej
chwili np. w Internecie - zwykła, bezosobowa teoretyzująca formuła. Jeśli
Twoja publikacja nie prezentuje intrygującego ujęcia, konsekwentnie
przedstawianego w kolejnych jej elementach, to w naszym ujęciu będzie bez
koncepcji, a przynajmniej "bez werwy"  :)  
Wyraźnie sprecyzowana i czytelna koncepcja jest zrozumiała po przejrzeniu
książki, a nie wynika z opisu publikacji. Jeśli koncepcję dobrze
"zamterializowano" w procesie pisania książki, to osoba czytająca
publikację będzie w stanie określić koncepcję bez jej pierwotnego
przedstawienia przez autora.
Wyraźnie sprecyzowana i czytelna koncepcja pozwala nam przygotować trafną i efektowną komunikację, bo jesteśmy w stanie wyróżnić i nazwać
najistotniejszą wartość publikacji w działaniach promocyjnych - tak zwany
Unique Selling Point. Na przykład: jedyna książka na rynku dla
kobiet-motocyklistek albo: pierwsza książka dotycząca prania ręcznego
łącząca w sobie formułę pamiętnika autora z poradnikiem :) )

Kategorie: Wskazówki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Feed

http://autor.zlotemysli.pl / Koncepcja książki