Jak przygotować tekst książki?

Czerwiec 8th, 2010

Przed wysłaniem wersji autorskiej książki do naszego wydawnictwa, przeczytaj, proszę następujące informacje. Ułatwią i przyspieszą prace nad książką oraz ograniczą ilość zapytań skierowanych do Autora podczas autoryzacji.

 • Akceptujemy wszystkie edytowalne formaty tekstu (.doc, .odt., .rtf…).
 • Staraj się ograniczać formatowanie w swoim oryginalnym pliku. Nam nie ułatwi to pracy, jedynie jej przysporzy. Wszelkie pogrubienia w tekście są usuwane ze względów estetycznych.
 • Wystarczy oddzielić tekst główny od nagłówków i ewentualnych wyróżnień (np.: cytaty, motta, sentencje itp.).
 • Wygenerowanie spisu treści nie jest konieczne.
 • Nie stosuj dzielenia wyrazów – ani ręcznego, ani automatycznego.
 • Nie usuwaj w żaden sposób wiszących na końcu wiersza spójników. To, gdzie one się znajdą, zależy od naszego ostatecznego składu i to my jesteśmy za nie odpowiedzialni.
 • Wszelkie wykresy, linie, chmurki i inne elementy dorysowywane w trakcie edycji pliku (np. w Wordzie) nie zdadzą egzaminu. Najlepiej przygotować je w postaci plików graficznych, w formacie .jpg.
 • Wstawianie światła (odstępu) między akapitami w postaci pustego akapitu niczemu nie służy. Najpierw Ty stracisz czas, wstawiając je, a potem my – usuwając.
 • Przed odesłaniem książki do wydawcy, przeczytaj ją jeszcze raz i zwróć uwagę na to, aby wszystko było jasne. Czasem pominięcie lub przestawienie przecinka powoduje zmianę sensu zdania. Nie zawsze jesteśmy w stanie odgadnąć, co autor miał na myśli.
 • Akceptujemy wszystkie edytowalne formaty tekstu (.doc, .odt., .rtf…).
 • Staraj się ograniczać formatowanie w swoim oryginalnym pliku. Nam nie ułatwi to pracy, jedynie jej przysporzy.
 • Wystarczy oddzielić tekst główny od nagłówków i ewentualnych wyróżnień (np.: cytaty, motta, sentencje itp.).
 • Wygenerowanie spisu treści nie jest konieczne.
 • Nie stosuj dzielenia wyrazów – ani ręcznego, ani automatycznego.
 • Nie usuwaj w żaden sposób wiszących na końcu wiersza spójników. To, gdzie one się znajdą, zależy od naszego ostatecznego składu i to my jesteśmy za nie odpowiedzialni.
 • Wszelkie wykresy, linie, chmurki i inne elementy dorysowywane w trakcie edycji pliku (np. w Wordzie) nie zdadzą egzaminu. Najlepiej przygotować je w postaci plików graficznych, w formacie .jpg.
 • Wstawianie światła (odstępu) między akapitami w postaci pustego akapitu niczemu nie służy. Najpierw Ty stracisz czas, wstawiając je, a potem my – usuwając.
 • Przed odesłaniem książki do wydawcy, przeczytaj ją jeszcze raz i zwróć uwagę na to, aby wszystko było jasne. Czasem pominięcie lub przestawienie przecinka powoduje zmianę sensu zdania. Nie zawsze jesteśmy w stanie odgadnąć, o co miało chodzić.

Kategorie: Wskazówki

Brak komentarzy

Jak promować swoją książkę?

Czerwiec 4th, 2010

Z myślą o osobach, które chcą promować publikacje wydane w Wydawnictwie Złote Myśli i dzięki temu zarabiać – stworzyliśmy Złoty Program Partnerski. Za jego pośrednictwem możesz – jako Autor – promować własną książkę (i nie tylko swoją, ale inne także).

Dlaczego warto promować jako Partner?

 • jest to sposób bezkosztowy – nie musisz kupować własnych książek, żeby je później sprzedać, nie wykładasz żadnej gotówki, nie ponosisz żadnych kosztów
 • promując własną książkę – otrzymujesz zarówno prowizję jako Autor, jak i Partner. Prowizja partnerska to dodatkowy zysk – od 25% do 40% prowizji
 • otrzymujesz od nas praktycznie całą wiedzę, jaka potrzebna jest Ci, aby skutecznie sprzedawać książki

(więcej…)

Kategorie: Wskazówki, Współpraca z ZM

Tagi: , Brak komentarzy

Jak zaprezentować wydawcy swoją książkę?

Maj 25th, 2010

Właściwa prezentacja Twojego dzieła to pierwszy krok do tego, by Wydawca zainteresował się Twoją książką i w ogóle zechciał ją przeczytać i wydać. Postaram się w kilku punktach napisać, co wg mnie jest ważne przy prezentowaniu swojego dzieła.

Jak opisać swoją publikację?

1) O czym jest książka? Napisz w kilku zdaniach o czym jest Twoja książka tak, by z tego opisu wynikało:

 • jaka jest tematyka publikacji – często właśnie głównie tematyka decyduje o tym, czy dany Wydawca się książką zainteresuje, czy nie. Jeśli np. Wydawca specjalizuje się w publikowaniu książek dot. nauki języków obcych, a Ty chcesz wydać książkę kucharską – to pewnie Twoja propozycja będzie odrzucona bez czytania. Najlepiej zapoznaj się z ofertą Wydawcy – jakie książki wydaje, żebyś uniknął niepotrzebnej odmowy.
 • co w niej jest nietypowego, co odróżnia książkę od podobnych istniejących na rynku – to bardzo ważny punkt, często lekceważony lub traktowany przez Autorów w sposób lakoniczny. Najgorsze, co Autor może napisać to “nie ma takiej drugiej książki”. Obawiam się, że jednak jest sporo książek na dany temat i jeśli piszesz np. o motywacji – możesz być pewien, że Wydawca zna pewnie setki (a na pewno dziesiątki) publikacji o tej tematyce. Pokaż, że znasz swoją konkurencję i napisz, że książka o tytule “XX” mówi o motywacji, ale w taki a taki sposób, a publikacja “YY” w inny, a Ty podjąłeś się pokazać ten temat z zupełnie niespotykanej perspektywy.
 • jakie korzyści przyniesie czytającemu? Odpowiedzi na to pytanie są szczególnie ważne, jeśli piszesz poradnik.

(więcej…)

Kategorie: Wskazówki

Tagi: Brak komentarzy

Cytat, utwór inspirowany, czyli bądź świadomym autorem

Maj 19th, 2010

Zebraliśmy garść informacji dot. cytowania, bibliografii, podawania źródła itp. – czyli jeszcze parę wskazówek uwzględniających prawa autorskie.

Prawo cytatu – można w swojej książce zacytować fragment innego utworu bez zgody autora cytatu. Ważne, by cytat był „świadomy” – umieszczony w cudzysłowie, wraz z podaniem źródła i dzieła (autor, tytuł lub strona www). Więcej przeczytasz w artykule o prawie cytatu.

Utwór inspirowany – to dzieło, które powstało w wyniku inspiracji, jakiej dostarczył twórcy inny utwór. Przyjmujemy, że każdy obecnie tworzony utwór korzysta z dotychczasowego dorobku kultury. Konieczne więc wydaje się tworzenie Bibliografii i podania źródeł, z których się korzystało lub które zainspirowały twórcę do stworzenia dzieła.

Grafika – twórca może skorzystać z grafiki dostępnej na stronach www, do których wygasły prawa autorskie, albo których autorzy zgodzili się na dowolne ich wykorzystanie. (np. z Wikipedii lub serwisów przy których jest informacja o sposobach korzystania z grafiki, np. sxc.hu). W takich wypadkach warto umieścić informację o źródle.

Muzyka, media – autor książki wydawanej w ZM może umieścić link do utworów zamieszczanych w serwisach typu youtube.com.

Warto zapoznać się z informacjami:

Kategorie: Prawo autorskie, Wskazówki

Tagi: , , , Brak komentarzy

Prawo cytatu

Maj 18th, 2010

Dość często autorzy mają wątpliwości – kiedy i jak mogą przytaczać inne utwory. Poprosiliśmy o opinię prawnika i oto krótkie wyjaśnienie:

“Zgodnie z art. 29 Ustawy wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. By korzystać z prawa cytatu należy pamiętać o następujących zasadach:

 • cytować można w dziełach stanowiących samoistną całość – bez wątpienia książka stanowi samoistną całość i może stanowić utwór w rozumieniu Ustawy;
 • cytować można w określonym celu – np. w związku z wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem;
 • cytat ma stanowić rolę podrzędną do całości – tak, by przeciętny widz/słuchacz/czytelnik widział, iż mówmy o innym dziele w stworzonym utworze;
 • należy wymienić autora i źródło.

Aby skorzystać z prawa cytatu wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.”

Monika Brzozowska, prawnik

Warto także wiedzieć, że cytat może być słowny, słowno-muzyczny, muzyczny, fotograficzny i inny. Co oznacza, że np. użycie w utworze screen-shotów (zrzutów ekranowych) podlega pod prawo cytatu.

Kategorie: Prawo autorskie

Tagi: , 1 komentarz

Angelika i Sławomir o swoich książkach

Maj 18th, 2010

Angelika i Sławomir Śniegoccy – napisali książki, które stały się bestsellerami.

Jak to zrobili?

Kategorie: Autorzy, Wskazówki

Tagi: , Brak komentarzy

Panel autorski

Maj 18th, 2010

Od kilku tygodni mamy problem z wyświetlaniem prowizji w panelu autora. W bazie danych wszystko nalicza się prawidłowo, natomiast autorzy nie widzą wszystkich swoich prowizji.

Tomek – nasz programista – siedział i szukał błędu. Niestety nie znalazł i nie wiemy, czemu tak się dzieje…

Podjęliśmy decyzję, że trzeba od początku napisać nowy panel. I pisze się… Już widziałam – zachowa dotychczasowe funkcjonalności, a oprócz tego – będzie opcja automatycznego generowania rachunków! Myślę, że to dobra wiadomość – nie będzie trzeba ręcznie liczyć swoich należności. :-)

W nowym panelu już wszystko nalicza się prawidłowo.

Tak więc… czekamy. :-)

Kategorie: Aktualności, Współpraca z ZM

Tagi: Brak komentarzy

Umowa a plagiat

Maj 17th, 2010

Każdy autor podpisujący umowę z Wydawnictwem Złote Myśli – podpisuje oświadczenie, iż jest autorem dzieła i ponosi całą odpowiedzialność za tę kwestię.

Oto jak brzmią punkty umowy dot. tego oświadczenia:

“Autor oświadcza, iż Utwór (tak w całości jak i w części) jest Utworem oryginalnym, nie stanowi kopii ani łudząco podobnej kreacji, nie zawiera także zapożyczeń z innego dzieła mogących naruszać prawa osób trzecich oraz jest wykonany pod względem merytorycznym, formalnym i językowym ze starannością i na poziomie wymaganym przy wydawaniu tego rodzaju utworów drukiem oraz w formie zapisu magnetycznego (e-booka i audio-booka). W przypadku wykorzystania materiałów osób trzecich (rysunki, wykresy itp.) Autor oświadcza, że dopełnił wszelkich formalności niezbędnych do wykorzystywania tych materiałów w swoim Utworze i ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie tych materiałów w swoim Utworze.

W przypadku zgłoszenia roszczeń o czyny nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk handlowych lub naruszenie praw autorskich osób trzecich w stosunku do Utworu (w całości, w części, w stosunku do materiałów osób trzecich). Autor poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniem, zadośćuczynieniem, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego oraz inne niezbędne do zwolnienia Wydawcy z odpowiedzialności. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawiśnięcia sporu Autor przystąpi do sporu jako interwenient uboczny po stronie Wydawcy, a w przypadku przewidzianym w Kodeksie Postępowania Cywilnego wejdzie na miejsce pozwanego Wydawcy zwalniając Wydawcę z odpowiedzialności oraz ponosząc wszelkie koszty związane z tym zwolnieniem. “

Oznacza to, że:

1) Autor oświadcza, że jego utwór nie jest plagiatem.

2) Jeśli okaże się, że autor oświadczył nieprawdę w punkcie – Autor ponosi za to pełną odpowiedzialność i pokrywa wszelkie ewentualne koszty, także sądowe (jeśli takie powstaną).

Kategorie: Prawo autorskie

Tagi: Brak komentarzy

Jakie materiały dostarczyć przed premierą?

Maj 14th, 2010

Po spisaniu umowy nadchodzi z reguły czas oczekiwania na premierę i sprzedaż książki.

Warto ten czas wykorzystać i podesłać mailem (na adres: autorzy[małpka]zlotemysli.pl) wydawcy kilka „drobiazgów”, które pomogą w lepszym wypromowaniu książki.

Materiały, które warto nadesłać przed premierą książki:

Notka o autorze

Co umieścić w takiej notce? W zasadzie zostawiamy tu dużą dowolność, ale możesz np. napisać co skłoniło Cię do napisania książki, czym się interesujesz, ewentualnie (jeśli chcesz) jakie masz wykształcenie i czym zajmujesz się na co dzień.

Jeśli przeprowadzano z Tobą wywiad, jeśli dysponujesz jakimś filmikiem z Twoim udziałem, jeśli prowadzisz jakieś serwisy internetowe, jeśli piszesz jakieś artykuły – warto, byś się tym pochwalił. :-)

Fotografia autora

Fotografię również chcielibyśmy umieścić na stronie. Celem tego zdjęcia jest wzbudzenie zaufania. Niech więc będzie reprezentatywne. Najlepiej na jednolitym tle i zdecydowanie lepiej w stroju biznesowym niż plażowym… Zdjęcie nie powinno być robione kamerką internetową, czy telefonem. Idealnie, jeśli zdjęcie zrobi Ci fotograf. Może być w plenerze na tle zieleni, ale zdecydowanie bądź na tym zdjęciu dobrze ubrany.

Po prostu to zdjęcie ma być Twoją wizytówką. Niech więc będzie porządne i wyraźne.

Opinie o książce

Jeśli Twoją książkę dałeś komuś do przeczytania – poproś o kilka zdań opinii, którą będziemy mogli umieścić na stronie z ofertą książki. Idealnie, jeśli opiniodawca dołączy swoje zdjęcie. Ważne, by osoba pisząca opinię – zgodziła się na wykorzystanie jej w celach promocji Twojej książki.

Inne informacje

Jeśli dysponujesz jakimiś innymi informacjami o sobie, swojej książce, o tematyce której dotyczy książka – warto, byś nam je przedstawił.

Kategorie: Współpraca z ZM

Tagi: , Brak komentarzy

Feed

http://autor.zlotemysli.pl /